top of page

Bandes transportadores

És un sistema de transport continu en el qual es desplaça una banda, el desplaçament d'aquesta pot ser en una xapa, o bé sobre corrons.

Hi ha diferents tipus de cinta transportadora, depenent dels productes a transportar.

Les bandes o cintes transportadores són un complement ideal per a les cadenes de muntatge.

Poden fabricar-se amb mototambores (corrons motoritzats) o bé amb transmissió i motor-reductor.

Bandas nido de abeja
Banda transportadora anticorte
Banda transportadora
Bandas transporadoras
bottom of page