top of page

Transportadors aeris manuals

És un sistema de transport aeri per peça individual i d'arrossegament manual, adaptat a diferents pesos i mesures de peça.

Es poden crear traçats lineals que permeten dur peces d'una banda a l'altra amb canvis de direcció i sentit.

També es pot utilitzar com a sistema de grua polipast lleuger, mitjançant una combinació de carros i vies.

Quan per volum de peces o excessiva varietat de processos, així com baixa producció, els transportadors aeris fan augmentar de manera molt considerable la productivitat i el flux de treball.

Transportador aéreo manual
Transportador manual
Transportador manual
Transportador manual
Desvío transportador manual
Aéreo manual
Transportador inmersión de piezas
bottom of page